Fra stubmølle til hollændermølle

Majbølle Mølle omtales første gang i 1612, i forbindelse med at kong Christian den IV udskrev ekstra skat på alle møller, for at rette op på rigets økonomi. I årene 1625 - 1664 figurerer Majbølle Mølle mærkværdigvis ikke i det offentlige skatte regnskaber, og der spekuleres i om den er glemt, er den mon brændt ned eller er den så nedslidt at den er ude af drift. Det ved man ikke.

I 1664 dukker Majbølle Mølle op igen, nu ejet af færgemanden i Guldborg, hr. Simon. Færgemændene var på det tidspunkt ofte ret velhavende folk, og derfor kan det tænkes at hr. Simon opførte en ny mølle til erstatning for den gamle Majbølle Mølle.

Ifølge bogen ”Danske Møller” fra 1934 fremgår det, at den sidste opførte stubmølle i Majbølle, blev opført i ca. 1760 af møller Johan Tønnesen. I 1804 sælger Johan Tønnesen møllen til møllersvenden fra Rasted Christian Andreas Andersen og i 1895 blev den gamle stubmølle revet ned, og allerede året efter opførte han den nuværende store hollændermøller, bygget af møllebygger Niels Clausen, Toreby.

Christian Andreas Andersen fortsatte med at bygge og i 1907 opførte han bageriet ved siden af møllen, og samtidig byggende han motorhuset bag ved møllen, til en petroleumsmotor, så møllen også kunne male mel i vindstille vejr.

Møllesvenden ved Majbølle Mølle, Jens Martin Rasmussen giftede sig i 1890 med møllerens kusine og de overtog møllen i 1918, da Christian Andreas Andersen dør, ugift og barnløs.

Den nye møller var også fremsynet og installerede i 1936 en el-drevet kværn på 2. stokværk, som blev fremstillet af brødrene Clausen, sønnerne af Majbølle Mølles møllebygger fra Toreby, Niels Clausen.

I 1942 kørte Majbølle Mølle for sidste gang for vindkraft. Den sidste møllersvend fortæller: ”Den ene møllearm var på det tidspunkt ret medtaget på grund af ælde, og skulle derfor køres med forsigtighed. En pludselig fremfarende storm overrumplede mig, og jeg nåede ikke ud i tide, så jeg kunne få bremset møllens fart” (møllens bremse bestod af træ, som møllens øvrige dele, og derfor kunne man ikke bremse ubegrænset, da bremsen så ville tænde ild i møllen). Resultatet blev, at den ene vinge brækkede af og faldt ned i taget på bageriet. Heldigvis skete der kun materiel skade ved uheldet.
Da der på det tidspunkt ikke var ret meget mølleriarbejde, blev det besluttet at møllen ikke skulle istandsættes, og møllen kunne køre videre med den elektriske kværn og valseværk, som var installeret som reserve, såfremt der ikke var vind nok til vindmøllen.

I 1944 slog et koldlyn ned i Majbølle Mølle. Den blev ikke antændt, men møllens vingeaksel og velle af egetræ, som er de to største drivaksler i møllen, blev splintret. Ethvert forsøg på at genstarte Majbølle Mølle ville fra nu af blive særdeles kostbart. Derfor lå møllen nu bare hen, mens alle aktiviteterne samlede sig omkring bageriet ved siden af møllen.

Møllens sidste ejere, Grethe og Gunnar Rasmussen overtager møllen i 1961 og driver bageriet indtil 1981, hvor ægteparret overdragede Majbølle Mølle til ”Majbølle Mølle Møllelaug” der bliver stiftet den 2. december 1982.
Med sognepræst Lars Graff Nielsen i spidsen, gennemgik møllen en større renovering og blev geninviet af selveste Prins Henrik i 1989.

Magasin bygningen rummer et forrum som bliver brugt til udstilling af gamle redskaber, samt et forsamlingslokale der er indrettet med en lille cafe som er åben ved møllens forskellige arrangementer. Lokalet kan også lejes til private formål, hvis man ønsker at holde fest eller et møde i historiske omgivelser.

Møllen fungere også som turist attraktion, og er åben hele året efter aftale med bestyrelsen, og i sommer- og efterårsferien er møllen åben hver tirsdag mellem kl. 11.00 – 15.00.

velkommen til møllen

Ved indgangen til Majbølle Mølle, bliver man budt velkommen af denne smukke, gamle marksten med inskription