Restaureringen 1983 - 2010

Den 5. september 1983 påbegynder en stor gruppe unge arbejdsledige fra Beskæftigelses sekretariatet ”Træværkstedet” i Maribo, restaureringen af Majbølle Mølles ydre, under ledelse af 2 faglærte murer. For at sikre den historiske og fagligt korrekte restaurering, får møllebygger John Jensen den overordnede ledelse som konsulent for Møllelauget. 1. step er at få istandsat mølleomgangen, da den skal bære stilladserne når istandsættelsen af møllens ydre beklædning går i gang.

Den 3. november 1983 løfter en stor mobilkran møllehatten ned på jorden, hvor den videre restaurering af den skal finde sted. Og den vingeaksel og velle, der tilbage i 1944 blev splintret af at koldlyn, tages også ned så nye aksler kan tildannes nøjagtigt som de originale. Så begynder restaureringen af møllens ydre beklædning, samt vinduer og døre. Næsten hele møllens bræddebeklædning fornyes, og møllen bliver beklædt med 22.000 møllespåner, fastgjort med 44.000 søm!

Den 27. september 1984, et år efter at arbejdet var påbegyndt, er restaureringen af møllens ydre samt kornmagasin og motorhus færdigt, så man kan holde ”rejsegilde”. 200-300 gæster så til, da en mobilkran igen løftede de nye aksler, den færdigrestaurerede møllehat og det store krøjeværk på plads. Ved rejsegildet modtog Møllelauget store pengegaver, og fra Nationalmuseet kom en lykønskning, med ordene ”Nationalmussets Møllelaboratorium glæder vi os over den energiske og velgennemførte restaurering af møllens yder, og håber for Møllelauget, at næste fase bliver lige så vellykket”.

I efteråret 1986 påbegyndes restaureringen af møllens indre, hvor dæk og trapper udskiftes og hele mølleværket sættes i stand. Og til slut skal møllens vinger fornyes. Målet er, at Majbølle Mølle skal stå helt færdig og funktionsklar som Sakskøbing kommunes vartegn, når den nye Farø motorvej indvies i 1988.

Først i 2006 er der brug for en større restaurering, da hele omgangen var blevet så mør, at man ikke kunne færdes på den og i samme omgang blev møllen malet.

En vinterstorm i vinteren 2006 – 2007 var så kraftig, at de stropper der holdt vingerne fast blev sprængt. Det bevirkede at vingerne begyndte at løbe baglæns og nogle stropper i ”hattehjulet” også blev sprængt. Ved en grundigt gennemsyn i den forbindelse, blev det også konstateret at der var flere ting der trængte til en kærlig hånd: Stjærten til bremsen var rådden og tagpappet på hjørnerne over grundmuren på møllen var utæt. Efter at have søgt diverse fonde, blev der i 2008 råd til at få skaderne udbedret.