restaureringen 2011 - nu

Møllen blev ramt af en stormskade i februar 2011, hvor hovedakslen gik ud af sit bagerste leje og løftede sig op gennem hatten. Med hjælp fra møllebygger Michael Jensen blev møllevingerne taget ned og repareret, og Møllelauget fik samtidig et overslag på hvad det ville koste at få sat vingerne på igen. De udgifter ville på det nærmeste tømme kassebeholdningen. Derfor går bestyrelsen i gang med det store arbejde med at kontakte dels Guldborgsund kommune for støtte til at kunne opretholde årets normale arrangementer og dels diverse store fonde, så der til sidst var samlet penge nok ind til at 1. del af renoverings arbejdet kunne gå i gang. I mellemtiden modtog Møllelauget uopfordret et tilbud på reparation af møllen fra møllebygger Christoffer Palle – og han blev derfor valgt til at udføre opgaverne med møllehatten, vinger og vingeaksel.

 

I 2012 gennemgik arkitekt Jesper Nielsen, som er tilknyttet National museet som rådgiver ved gamle bygningsværker, og som har stor viden omkring gamle hollandske møller, mølles stormskader.  Ved gennemgangen blev det også forslået, at man skulle forbedre elforsyningen i køkkenet i den lille cafe, fornye de gamle elkabler, samt lave nogle bedre toiletforhold – ved et handicap venligt toilet.

En egetræsstamme, indkøbt på Knuthenborg, bliver forarbejdet på Christoffer Palles værksted i Sundby og endelig i februar 2013 sættes mølleakslen, der bærer møllevingerne sat på plads, den 2. april bliver vingerne monteret igen og den 14. april kører vingerne for første gang i lang tid. Det bliver fejret i helt stor stil ved årets ”Danmarks mølledag” den 16. juni med musik af Sakskøbing Tambours korps.

I sommeren 2014 står den nye handicapvenlige toilet færdigt og det meste af juli måned bruger Møllelaugets medlemmer på at male og gøre projektet helt færdigt, så der kan afleveret en slutrapport til bidragsyderne.

Herefter fortages der løbende større eller mindre reparationer/renoveringer:
I 2017 bliver betongulvene renoveret og i 2018 bliver der lagt nyt tagpap på cafebygningen og det gamle motorhus.
I 2021 bliver ”svansen” delvis fornyet og krøjeværket bliver ligeledes delvis fornyet i 2022. I sommeren 2022 bliver der lagt omfangsdræn omkring møllen, og portrum og adgangsvejen ind til møllen fik nyt belægningsgrus.

Det koster mange penge at holde en gammel træ mølle, og bestyrelsen i Møllelauget søger fortløbende diverse fonde- og projektpuljer om midler til vedligeholdelse – da Majbølle Mølle er ”Levende kultur ved Guldborgsund”