Kontakt:

Majbølle Mølle
Majbølle Byvej 82
4862 Guldborg
e-mail: majboellemoelle@netmail.dk


Følg os på Facebook: Majbølle Mølle Laug