Bestyrelsen

Formand: Gitte Lykkebo Petersen
Næstformand: Erik Skotte
Kassere: Britta Sjöstedt Kystgaard
Medlem: Ulla Haulund Andersen
Medlem:  Glenn Olsen
Medlem: Jette la Fontaine (sekretær)
Medlem: Tine la Fontaine
Suppleant: Tanja Olsen
Suppleant: Liselotte Beck

Vedtægter for Majbølle Møllelaug - klik her

Referater fra diverse møder - klik her
Arrangementer / Årshjul

  • Den 15. marts 2024 kl. 19.00, musik ved Jan Kjær
  • Den 20. marts rydder bestyrelsen op og klar til skadedyrsbekæmpelse
  • Den 2. og den 8. april sprøjtes der for skadedyr
  • Den 19. april: Musik med 3 mand bandet No'et Nær
  • Den 4. maj: Forårsrengøring - se opgaver her
  • 3. weekend i juni afholdes den traditionsrige Mølledag-weekend.
  • Bestyrelsesmøder hver sidste mandag i måneden